انتخاب مركز رشد تخصصي گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) به عنوان مركز رشد برتر استان اصفهان

سومين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان به ميزباني واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد. در اين جشنواره مركز رشد تخصصي گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در بين 13 مركز رشد استان اصفهان به عنوان مركز رشد برتر استان انتخاب گرديد. اين مركز در تاريخ مورد تصويب قرار گرفت و هم اكنون داراي 7 هسته، 17 واحد فناوري و 2 شركت دانش بنيان مي باشد. از جمله افتخارات ديگر اين مركز مي توان به انتخاب مركز رشد فناوري تخصصي گياهان دارويي به عنوان مركز رشد برتر كشور در جشنواره فرهيختگان، كسب عنوان فناور برتر در پنجمين و ششمين جشنواره نوآوري و فناوري ربع رشيدي تبريز، عضويت كامل و قطعي مركز رشد فناوري درانجمن جهاني پارك هاي علم و فناوري و مناطق نوآوري اشاره نمود.

 
 

 

 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal