برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با مباني بورس و بازار سرمايه ويژه شركت هاي مستقر در مراكز رشد

ددر راستاي آشنايي با مباني بورس و بازار سرمايه در تاريخ 15 مردادماه 98 در مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) كارگاهي با اين عنوان برگزار گرديد. در اين كارگاه جناب آقاي آريان مهر به عنوان مدرس تجربيات خود را در اين حوزه مطرح نمودند كه مورد استقبال شركت كنندگان در اين كارگاه قرار گرفت.
مخاطبين اين كارگاه هسته ها و شركت هاي مستقر در مراكز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بودند كه ضمن آشنايي شركت‌كنندگان با بورس و بازار سرمايه در اين رابطه بحث و تبادل نظر نمودند.

 

 

 
 

 

 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal