برگزاري جلسه مشترك مابين معاونان پارك علم و فناوري خراسان رضوي و تيم مذاكره كننده مركز رشد در راستاي بسط و توسعه همكاري هاي فناوري در عرصه ملي

در راستاي بسط و توسعه همكاري هاي فناوري در عرصه ملي و همچنينن ارتباط با كشورهاي همسايه جلسه مشترك مابين معاونان پارك علم و فناوري خراسان رضوي و تيم مذاكره كننده مركز رشد به منظور توسعه همكاري هاي مركز رشد فناوري در تاريخ 4/6/1393 در محل پارك علم و فناوري خراسان رضوي برگزار گرديد.
در اين جلسه مشترك جناب آقاي مهندس اميني معاونت فناوري و نوآوري و جناب آقاي  مهدي مروي سرپرست معاونت پشتيباني از پارك علم و فناوري خراسان رضوي در خصوص نحوه همكاري هاي آتي مابين پارك و دانشگاه صحبت نمودند. همچنين آقايان مهندس كامران صفوي و مهندس علي انصاري  چگونگي همكاري در سطح ملي و بين المللي را مورد ارزيابي و تبادل نظر قرار دادند. در ادامه مقرر گرديد تفاهم نامه همكاري مابين پارك و دانشگاه منعقد گردد. اميد است با توجه به توانمندي هاي طرفين همكاري هاي آينده موجب پيشبرد اهداف توسعه فناوري كشور گردد.
 
 
 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal