بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و شركت هاي دانش بنيان واحد اصفهان (خوراسگان)

در طي برگزاري دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي،فرآورده هاي وابسته و طب سنتي ايران كه به همت ستاد گياهان دارويي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از تاريخ 7 الي 10 مهر ماه 93 در مصلي امام خميني (ره) برگزار گرديد، جناب آقاي دكتر واشقاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي، جناب آقاي دكتر ثمري مدير كل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، علماي اعظام و سفراي كشورهاي آفريقايي و همچنين وزير كار و امور اجتماعي كشور زيمباوه از دستاوردهاي غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و طب سنتي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان ) و همچنين غرفه شركت هاي دانش بنيان اين مركز بازديد نمودند.

 

 
 
 
 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal