انتخاب مركز رشد فناوري تخصصي گياهان دارويي به عنوان مركز رشد برتر كشور در جشنواره فرهيختگان 
 

جشنواره فرهيختگان باحضور مقامات بلندپايه كشوري و دانشگاهي در روز سه شنبه مورخ 02/03/1396 در تهران برگزار گرديد. در اين جشنواره از برگزيدگان بخش هاي مختلف  تقدير به عمل آمد. در اين جشنواره مركز رشد فناوري تخصصي گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) با عنوان مركز رشد برتر كشور انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت. مركز رشد فناوري تخصصي گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1388 و با توجه به  پتانسيل اعضاء هيات علمي و حضور دانشجويان و فارغ التحصيلان فعال و ممتاز  مرتبط با حوزه هاي مختلف گياهان دارويي و همچنين نياز به مركزي براي هم انديشي و هم افزايي در راستاي دستيابي به فناوري هاي مورد نياز كشور به عنوان اولين مركز رشد تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي در اين حوزه با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه اندازي و در حال حاضر موفق به اخذ موافقت اصولي گرديده است. مركز رشد فناوري گياهان دارويي توانست فقدان مركزي جهت پيشبرد اهداف اقتصادي بر مبناي منابع سرشار حوزه گياهان دارويي را برطرف نمايد و بستر مناسبي براي استفاده علوم مختلف دانشگاهي و دستيابي به توليدات  با ارزش افزوده بالا ايجاد كند. شاخص ترين مزيت اين مركز، قرار گرفتن فناوران، مخترعان و مبتكران در يك فضاي هم انديشي است كه تبادل افكار و اطلاعات با ساير متخصصين را فراهم مي كند. در طي اين سال ها اين مركز با برگزاري دوره ها و كارگاه هاي متنوع، امكان استفاده از تجربيات مشاوران تخصصي، رايزني با شركت ها و سازمان هاي مورد نظر واحدهاي فناوري در جهت حمايت از ايده آنها و همچنين تخصيص اعتبارات ويژه توانست تعداد زيادي از دانشجويان، فارغ التحصيلان و اعضاي هيئت علي دانشگاه را در قالب واحدهاي فناوري و شركت هاي فناوري پذيرش نمايد. زمينه اصلي فعاليت اين مركز توليد و فرآوري گياهان دارويي مورد استفاده در صنايع غذايي، مكمل و دارويي و در نتيجه توليد فرآورده هاي مختلف و ارائه راهكارها و روش هاي درمان بر مبناي گياهان دارويي جهت ارائه در سطح ملي و بين المللي مي باشد. ازجمله اقدامات انجام شده جهت دستيابي به اهداف موردنظر مي توان به امكان استفاده از كتابخانه و كتابخانه ديجيتال، راه اندازي آزمايشگاه تجاري سازي، معرفي واحدها جهت دريافت تسهيلات از بانك ها و صندوق پژوهش و فناوري، دريافت اعتبار از ستادهاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارتخانه مربوطه در جهت حمايت از هسته ها و واحدهاي فناوري و شركت در نمايشگاه ها و جشنواره هاي اشاره نمود. لازم به ذكر است اين مركز بر اساس عملكرد و چشم اندازهاي مورد نظر موفق به اخذ عضويت در انجمن بين المللي پارك هاي علم و فناوري و مناطق نوآوري(IASP) گرديده است.

 
 
 
 
 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal