بازديد جناب آقاي دكتر رنجبر معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي از مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان )

جناب آقاي دكتر رنجبر معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 1396/10/12 از مراكز رشد فناوري دانشگاه بازديد نمودند. در اين بازديد هسته ها، شركت هاي فناوري و دانش بنيان به ارائه توانمندي ها و دستاوردهاي علمي و فناوري خود پرداختند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal