برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و معافيت هاي مالياتي ويژه شركت هاي مستقر در مراكز رشد و پارك علم و فناوري

در راستاي حفاظت از ايده هاي فناور و تجاري سازي آنها كارگاه آشنايي با قوانين و معافيت هاي مالياتي در تاريخ 97/7/18 در مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار گرديد. در اين كارگاه جناب آقاي جان نثاري به عنوان مدرس تجربيات خود را در اين حوزه مطرح نمودند كه مورد استقبال شركت كنندگان در اين كارگاه قرار گرفت.

مخاطبين اين كارگاه شركت هاي مستقر در مراكز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بودند كه ضمن آشنايي شركت‌كنندگان با قوانين و مقررات ماليات‌هاي مستقيم، آگاهي از وظايف مالياتي و اثرات و تبعات آن بر سازمان و شركت، آشنايي با نكات اجرايي قانون و معافيت‌هاي مالياتي در اين رابطه بحث و تبادل نظر نمودند.

 
 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal