برگزاري كارگاه آموزشي تكنيك هاي بازاريابي و فروش ويژه شركت هاي مستقر در مراكز رشد

در راستاي آشنايي با تكنيك هاي بازاريابي و فروش در تاريخ 27 شهريورماه 98 در مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) كارگاهي با اين عنوان برگزار گرديد. در اين كارگاه جناب آقاي كوچكيان به عنوان مدرس تجربيات خود را در اين حوزه مطرح نمودند كه مورد استقبال شركت كنندگان در اين كارگاه قرار گرفت.
مخاطبين اين كارگاه هسته ها و شركت هاي مستقر در مراكز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بودند كه ضمن آشنايي شركت‌كنندگان با تكنيك هاي بازاريابي و فروش در اين رابطه بحث و تبادل نظر نمودند.

 

 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal